Edita Sulejmanović – NAČELNICA ZA SVE NAS

Rođena sam 1971. godine u Bihaću, gdje sam završila osnovnu i srednju školu. Diplomirala sam na Filozofskom fakultetu u Tuzli. Tokom agresije na BiH radila sam na TV Bihać, a 1995. godine dolazim u Sarajevo na RTV BiH gdje nastavljam televizijsku karijeru. Od 1998. moja poslovna orijentacija se mijenja, jer počinjem raditi na Međunarodnom aerodromu u Sarajevu. Upisujem Fakultet za saobraćaj i komunikacije Univerziteta u Sarajevu, odsjek Zrakoplovni saobraćaj. Diplomirala sam, a potom i magistrirala na matičnom fakultetu, kao jedna od prvih magistrica zrakoplovnog saobraćaja u BiH.
Danas radim na poziciji menadžera za informacionu sigurnost, i bavim se uspostavom i primjenom međunarodnih standarda. Aktivno govorim engleski jezik. Udata sam i majka 19-godišnjeg sina.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s