KREIRAJMO VODIČ KROZ BUDŽET ZA GRAĐANE NOVOG GRADA!

Budžet za građane znači otvoreniju i odgovorniju Općinu prema građanima u procesima donošenja važnih odluka na lokalnom nivou. S obzirom na to da novac u budžet stiže posredstvom građana, smatram da je jedino ispravno rješenje da građani znaju kako i na koji način će lokalna zajednica raspolagati i realizirati novac.

Stalno slušamo o Nacrtu budžeta, usvajanju budžeta, zborovima građana na kojima se on usvaja (mada se ta procedura sve češće provodi van zakonskih okvira), ali malo ko stvarno razumije kako on umnogome utiče na život ljudi u našoj općini. Povećanje budžeta nije nužno dobro, jer vodi ka novim zaduženjima, a gledajući sa aspekta realizacije istog u novogradskoj općini, neosporno je da povećanja nisu bila realna.

Budžet za građane mora biti pojednostavljen i ilustriran prikaz određenih dijelova dokumenata. Samo na taj način omogućit će svim građanima da razumiju kako općinska ili gradska vlast za nas i u naše ime troši novac!

Budžet je akt kojim se predviđaju svi prihodi i rashodi u jednoj budžetskoj godini. Pored ovoga, prihodi dolaze od koncesija za iskorištavanje prirodnih resursa koji su dio nacionalne baštine pa pripadaju svim građanima. Imajući u vidu da je budžet i odraz lokalnih javnih politika, jasno je zbog čega u zemljama s razvijenom demokratskom kulturom postoji značajan interes javnosti za mnoga pitanja koja se tiču budžeta.

S tim u vezi, neophodno je da u vodiču kroz budžet za građane Novog Grada nadalje stoje pojašnjenja KO FINANSIRA pojedine aspekte iz svih oblasti za koje je lokalna zajednica nadležna. Opći okvir za donošenje budžeta segmentualno je vezan za fiskalne prihode, bruto društveni proizvod, indirektno oporezivanje i grantove kao specifične izvore finansiranja.

Putem Javne potrošnje i kapitalnih izdataka utvrđuje se raspored budžetskog novca. Predviđena sredstva za kapitalne projekte komunalne infrastrukture MORAJU BITI U FUNKCIJI JAVNOG INTERESA od kojeg će koristi imati SVI građani.

Izdvajanja u oblasti poljoprivrede za Općinu Novi Grad u ovom trenutku da i nepostoje, iako novogradska općina ima niz uvjeta za pokretanje vlastitog biznisa i star-up poslova. Uz izdvajanja za poljoprivredu, predviđeni novac za komunalni sektor i gradske putne infrastrukture, kao i izdvajanja u oblasti sporta, socijalne zaštite moraju biti TRANSPARENTNA i utrošena na sveopću korist stanovnika Novog Grada.

U okviru budžetske potrošnje, značajno učešće imaju plaće i troškovi općinske administracije. U protekle četiri godine (2012-2016) od 120 miliona koliko je iznosio općinski budžet, u ovu svrhu utrošeno je 30 miliona. Preostalih 90 miliona “raspoređeno je” na projekte od kojih većina nije imala status prioriteta i nije bila u općem interesu SVIH građana Novog Grada.

Zbog toga je neophodno da se izradi posebna verzija Budžeta koja će biti jasna građanima i koja će ih zainteresirati za ozbiljnije učešće u budžetskom procesu. Nisu svi građani pravnici i ekonomisti da mogu razumjeti stručno koncipirane izraze, neprilagođene SVIMA! U cilju boljeg razumijevanja i mnogo većeg učešća građanja u procesima donošenja i realizacije budžeta, KREIRAJMO VODIČ KROZ BUDŽET ZA GRAĐANE NOVOG GRADA! BUDIMO AKTIVNI UČESNICI U NJEGOVOM DONOŠENJU I REALIZACIJI!

Milanoviću, rat je završen!

Raspirujući nacionalističke tenzije, vjerovatno htijući osvojiti glas više, Zoran Milanović servirao je braniteljima pladanj mržnje i tenzija, začinjen međuregionalnim zatezanjem odnosa. I ostalo je sve na pokušaju. Koliko god potpadali pod utjecaj huškačih ideologija zarad, naravno, vlastitih interesa, čovjek se izdiže iznad davno završenog rata i ratnih dešavanja. A njegovo obraćanje braniteljima bilo je upravo to.

No, drugi dio, onaj puno ekstremniji, Milanovićevu taktiku dovodi u subverzivnu destrukciju države i državnosti na čijem čelu nije! Nažalost, Bosna i Hercegovina je država na čijem čelu dvadeset godina na isti ili sličan način brendiraju svoj imidž nacionalističkih huškača upravo takvi koji su dobijali izbore od strane još uvijek neosviještenih građana.

Bježanje od odgovornosti je učestala pojava kod onih koji su opredijeljeni za kritiku, a nikako za napore iznalaženja rješenja kako poboljšati situaciju u samoj zemlji. Jer kako drugačije dobiti izbore nego raspirivanjem međunacionalnih tenzija, osvrtanjem na prava branitelja (kojih, da smo načisto oni i nemaju), nazivajući druge pogrdnim imenima, sa pogledom na religijsku notu i svakako na davno završen rat.

Vjerujem da Milanovićev stav nije zvanični stav Zagreba te da će i nakon 11. septembra, kada su u Hrvatskoj izbori, Hrvatska kao naš dragi susjed sa kojim smo uvijek rado pili kafu, nastaviti korektnu regionalnu potporu i saradnju. Milanoviću, rat je završen, bujrum na kafu, s nama običnim smrtnicima itekako je moguć dijalog.

Edita Sulejmanović – NAČELNICA ZA SVE NAS

Rođena sam 1971. godine u Bihaću, gdje sam završila osnovnu i srednju školu. Diplomirala sam na Filozofskom fakultetu u Tuzli. Tokom agresije na BiH radila sam na TV Bihać, a 1995. godine dolazim u Sarajevo na RTV BiH gdje nastavljam televizijsku karijeru. Od 1998. moja poslovna orijentacija se mijenja, jer počinjem raditi na Međunarodnom aerodromu u Sarajevu. Upisujem Fakultet za saobraćaj i komunikacije Univerziteta u Sarajevu, odsjek Zrakoplovni saobraćaj. Diplomirala sam, a potom i magistrirala na matičnom fakultetu, kao jedna od prvih magistrica zrakoplovnog saobraćaja u BiH.
Danas radim na poziciji menadžera za informacionu sigurnost, i bavim se uspostavom i primjenom međunarodnih standarda. Aktivno govorim engleski jezik. Udata sam i majka 19-godišnjeg sina.